News

ALLEGAEON reveals details for new album, ‘Apoptosis’

31st January 2019

ALLEGAEON reveals details for new album, ‘Apoptosis’ Launches video for new single, ‘Stellar Tidal Disruption’! European tour with OBSCURA kicking off tomorrow! On April 19th, ALLEGAEON will release their new album, ‘Apoptosis‘, via Metal Blade [Read »]